منبع الهام جهان باشید، آینده را بسازید.

Inspire the world, create the future

این تصویر مقایسه دو محیط است که فرق آنها مخفی بودن کابل‌ها است. در نصب تلویزیون‌های معمولی، جعبه‌های اتصال و کابل‌های برق مختلف فضای اطراف تلویزیون را به‌هم ریخته و شلوغ می‌کند اما کابل فیبر نوری به شکلی مرتب سازماندهی شده‌‌ است و جعبه‌های اتصال با فاصله قرار می‌گیرد. در نصب خلاقانه ی تلویزیون‌ QLED، تلویزیون می‌تواند تصویر و صدا را از طریق یک کابل نوری واحد دریافت کند که این امر باعث مرتب بودن نصب خلاقانه ی اطراف می‌شود. صدای شاد پیانو شنیده می‌شود.

خوش آمدید ! حافظ پخش محصولات سامسونگ

منبع الهام جهان باشید، آینده را بسازید.

Inspire the world, create the future