ورود به سایت حافظ پخش

جهت ورود به سیستم؛
  • مدیریت فروشگاه، از آدرس ایمیل و کلمه عبور
  • کارمند فروشگاه(فروشنده، کارمند آمار و ...) ، از "شمراه همراه" و کدملی خود استفاده کنید.
  • شماره همراه باید با صفر شروع شود. "09123456789"
عضو سایت هستم
مرا به خاطر بسپار

منبع الهام جهان باشید، آینده را بسازید.

Inspire the world, create the future