برندگان بیست و سومین مرحله طرح تشویقی فروشندگان

  • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
  • 2504 بازدید کننده
  • اطلاعیه فروش

دو عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای آرش حاج علی از شهرتهران و آقای حمید سعید پور از شهر تهران برندگان بیست و سومین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.

حافظ پخش

دو عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای آرش حاج علی از شهرتهران و آقای حمید سعید پور از شهر تهران برندگان بیست و سومین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.

منبع الهام جهان باشید، آینده را بسازید.

Inspire the world, create the future