برندگان بیست و پنجمین مرحله طرح تشویقی فروشندگان

  • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
  • 2170 بازدید کننده
  • اطلاعیه فروش

دو عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای علی اسلامی از شهرتهران و آقای محمد رضا نیرومند از شهر تهران برندگان بیست و پنجمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.

حافظ پخش

دو عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای علی اسلامی از شهر تهران و آقای محمد رضا نیرومند از شهر تهران برندگان بیست و پنجمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.

منبع الهام جهان باشید، آینده را بسازید.

Inspire the world, create the future