برنده بیست و ششمین مرحله طرح تشویقی فروشندگان

  • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
  • 2455 بازدید کننده
  • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای امید ندائی از شهر تهران برنده بیست و ششمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.

حافظ پخش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای امید ندائی از شهر تهران برنده بیست و ششمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.

منبع الهام جهان باشید، آینده را بسازید.

Inspire the world, create the future