زمانبندی پخش آگهی تلویزیون تیزر کیفیت تصویر

  • سه شنبه سیزدهم مهر ماه
  • 1392 بازدید کننده
  • اطلاعیه فروش

زمانبندی پخش آگهی تلویزیون تیزر کیفیت تصویر به شرح زیر است:

حافظ پخش


زمانبندی پخش آگهی تلویزیون تیزر کیفیت تصویر به شرح زیر است:

منبع الهام جهان باشید، آینده را بسازید.

Inspire the world, create the future