راهنما راهنمای ثبت نام

«دستورالعمل»

ابتدا راهنما را بدقت مطالعه نمایید سپس اقدام به ثبت نام نمایید:

برای ثبت نام و یا تکمیل اطلاعات به نکات زیر توجه فرمایید:

نام کاربری(ایمیل): در این قسمت ایمیل معتبر و شخصی خود را وارد نمایید.
کلمه عبور: کلمه عبور برای ورود به سامانه حافظ پخش
  • (توجه نمایید کلمه عبور امنی را انتخاب نمایید.)
تکرار کلمه عبور: تایید و تکرار کلمه عبور برای ورود به سامانه حافظ پخش
دفتر حافظ پخش: فروشگاه شما زیر مجموعه کدام یک از دفاتر حافظ پخش می باشد.
استان: انتخاب استانی که فروشگاه شما در آن مستقر می باشد.
شهر: انتخاب شهری که فروشگاه شما در آن مستقر می باشد.
آدرس: آدرس دقیق فروشگاه
نام: نام مدیریت فروشگاه
نام خانوادگی: نام خانوادگی مدیریت فروشگاه
کدملی: کد ملی مدیر فروشگاه
  • کد ملی معتبر و 10 رقمی
  • مثال: 0012345670
موبایل: تلفن همراه مدیر فروشگاه
  • مثال: 09123456789
نام فروشگاه: نام فروشگاه
تلفن فروشگاه: تلفن فروشگاه
شماره فاکس: شماره فاکس فروشگاه
کد حسابداری:
  • در صورت تکمیل اطلاعات نیازی به وارد کردن کد حسابداری فروشگاه در این قسمت نمی باشد.
  • در هنگام ثبت نام کد حسابداری خود را وارد نمایید.
شرایط و خط مشی لطفا شرایط سرویس و خط مشی حافظ پخش را مطالعه نمایید.

منبع الهام جهان باشید، آینده را بسازید.

Inspire the world, create the future